لوازم ایمنی ماهان

تعداد بازدید: 56

نوع فعالیت خرده فروشی
نام مدیر: محمدرضا
گروه: فروشگاه
زمینه فعالیت: ابزار ایمنی,ابزار ایمنی,ابزار ایمنی
آدرس: زنجان دندی شهرک کالسیمن
تلفن: 09193472590
تلفن همراه: 09193472590
فکس: 02436523076
محصولات پرفروش: ابزارالات
فعالیت از سال: ۲سال
توضیحات: ابزارالات