خرده فروشی ابزار

تعداد بازدید: 891

نوع فعالیت خرده فروشی
نام مدیر: جمال
گروه: فروشگاه
زمینه فعالیت: ابزار عمومی,ابزار عمومی,ابزار عمومی
آدرس: بوکان امیراباد
تلفن: 04446236160
تلفن همراه: 09144642605
فکس: 04446251400
محصولات پرفروش: دریل مته نخ قیچی انبر متر تراز پیچ رنگ چسب شیلنگ
فعالیت از سال: 98