ایمنی و حفاظت فردی

تعداد بازدید: 601

نوع فعالیت پخش کننده
نام مدیر: حمید شوکتی
گروه: فروشگاه
زمینه فعالیت: ابزار ایمنی,ابزار دستی
آدرس: خواف، خیابان 72تن شهید، دور میدان آسباد
تلفن: 09157595699
تلفن همراه: 09339942441
فکس: 05154222125
محصولات پرفروش: دستکش کار ماسک تنفسی کلاه ایمنی کفش کار نوار خطر جعبه کمک های اولیه کپسول اتشنشانی
فعالیت از سال: 1398
توضیحات: تهیه و توزیع لوازم و تجهزات ایمنی فردی