نوع

درایو
  
دسته بندی محصولات
محصولات ویژه

سوکت یا بیت به گونه ای از آچار اتلاق می شود که بر روی دسته بکس، بکس برقی یا بادی بسته می شود و به تنهایی قابلیت کارکرد ندارد. این ابزار پرمصرف در مشاغل مختلفی مانند اتومکانیک، تون آپ، پتروشیمی، ساختمان سازی و نجاری مورد استفاده قرار می گیرد. 

بکس ها بسته به سایز آنها بر اساس اینچ / میلیمتر دسته بندی می شوند که انواع آنها شامل معمولی و فشار قوی است. مشخصه بکس های فشار قوی رنگ مشکی آنهاست.