نجاری ودرب سازی

تعداد بازدید: 64

نوع فعالیت تولید کننده
نام مدیر: پیمان ایرانپور
گروه: کارخانه
زمینه فعالیت: ابزار مخصوص چوب,ابزار مخصوص چوب,ابزار مخصوص چوب
آدرس: آذربایجان غربی سلماس
تلفن: 04435261197
تلفن همراه: 09141897011
فکس: 04435261197
محصولات پرفروش: درب.قاب عکس.تاج روکوب .برجسته.زوار.
فعالیت از سال: 1400
توضیحات: برای استفاده ابزار چوب