نوع
درایو
جهت حرکت


سَری خور

  
دسته بندی محصولات

آچار گشتاور سنج را بیشتر با نام ترکمتر می شناسید. این ابزار در دسته ابزار صنعتی دقیق محسوب می شود و جهت بستن پیچ هایی با میزان گشتاور مشخص مورد استفاده قرار میگیرد. می توان از آن در تمامی صنایع مانند اتومکانیک، خودروسازی، هوافضا، کشتی سازی، لوکوموتیو سازی و حتی صنایع غذایی برای بستن در نوشابه یا سس بهره گرفت. 

انواع رایج آن شامل، ترکمتر تقه ای، ترکمتر پیچی، ترکمتر جغجغه ای، ترکمتر تاشو، ترکمتر دیجیتال، مولتی پلایر و ترکمتر برقی است.